Limattivo verwerkt persoonsgegevens en wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Limattivo.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Limattivo verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

• Klanten, opdrachtgevers van het inhuren van Limattivo belevingstheaters en prentenboekvoorstellingen voor communicatie over een belevingstheaters en het verstrekken van een 4 keer per jaar sturende digitale nieuwsbrief.

• Klanten, opdrachtgevers van Limattivo fotografie voor communicatie van de foto opdracht.

• Klanten, opdrachtgevers van Limattivo begeleiding beeld denken, HSP en emotionele begeleiding voor communicatie over de begeleiding en behandeling. Limattivo maakt geen verslagen van ondersteuning en behandeling, maakt wel notities van metingen zoals de visuele stress test en de neurofeedback behandeling deze wordt alleen aan de opdrachtgever overhandigd.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Limattivo verwerkt de persoonsgegevens in adressensysteem van Limattivo. Binnen Limattivo is er een gegevensbeheerder die je persoonsgegevens verwerkt.

 

Waarvoor verwerkt Limattivo persoonsgegevens?

Als je klant wilt worden van Limattivo of Limattivo levert een dienst op aanvraag, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze communiceren over de dienst die Limattivo aan de klant gaat leveren, dit kan een offerte aanvraag zijn, opdracht bevestiging en verdere afspraken en communicatie over de opdracht of behandeling.

Als je eenmaal klant of relatie van de Limattivo bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over actuele gerelateerde zaken middels een nieuwsbrief.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of onderzoeksdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit. Hiervoor worden je gegevens verwerkt in een mailaccount. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door een mail te sturen naar info@limattivo.nl voor uitschrijving van de nieuwsbrief.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken, zoals het opstellen statische analyses. Daarnaast gebruiken we de gegevens ter ondersteuning van administratieve processen rondom facturering.

Verwerkt Limattivo ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

 

Hoe gaat Limattivo met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen Limattivo of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De gegevensbeheerder van de Limattivo, kan je gegevens inzien en wijzigen in het ledensysteem. De gegevensbeheerder van Limattivo is ook het eerste aanspreekpunt voor vragen of wijzigingen betreft je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap op bijvoorbeeld de nieuwsbrief. De gegevensbeheerder kan alleen leden inzien van Limattivo.

 

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan Limattivo worden in beperkte vorm na uitschrijving van de nieuwsbrief bewaard. Fotobestanden na een foto opdracht worden 10 jaar op een beveiligde harde schijf bewaard, Negatieven van een foto opdracht kunnen alleen door de opdrachtgever worden gekocht.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Limattivo gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 

Kan ik zien welke gegevens Limattivo van mij verwerkt?

Het inzien van je persoonlijke gegevens kan via de gegevensbeheerder van Limattivo waarvan je klant bent. De gegevensbeheerder kan door in te loggen in het klantenbestand je gegevens met betrekking tot jouw gegevens terug vinden en bewerken.

 

Foto’s

Tijdens activiteiten kunnen er foto’s worden gemaakt, ter promotie van de Limattivo. Deze kunnen verspreid worden via onze kanalen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, kun je dit voorafgaand van de activiteit aangeven bij Limattivo.

Sta je op een foto en wens je dat deze verwijderd wordt, dan doen wij dit. Een verzoek hiervoor kun je per mail indienen.

Foto’s die gemaakt worden in opdracht van een klant via Limattivo fotografie kunnen ook gebruikt worden voor promotie op verschillende kanalen, wilt u dat niet geef dit dan aan voor tijdens of na de shoot. Sta je op een foto en wens je dat deze verwijderd wordt, dan doen wij dit. Een verzoek hiervoor kun je per mail indienen.